Wystąpił błąd w tym gadżecie.

wtorek, 24 maja 2011

Moje CV

 
SEBASTIAN KRĘGIEL
ul. Kukuczki 24 m.5     
42-200 CZĘSTOCHOWA     
Data urodzenia :  09.12.1974 r.


 CEL:
Przedstawienie własnej oferty osobowej


WYKSZTAŁCENIE:

2010                Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie, Kierunek: Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym.


2007-2010      Rozpoczęcie studiów w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie.
Kierunek: Pedagogika pracy

1999-2001      Technikum Gastronomiczne dla dorosłych  w Częstochowie
Zawód technik technologii żywności specjalność i produkcja piekarsko – ciastkarska

1989-1992      Szkoła Zasadnicza Zawodowa w Częstochowie
                        Zawód ciastkarz


KURSY:

2007                Uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe w zakresie obsługi i konserwacji dla:
                        3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
                        6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
7. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
10. Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w punktach :3,6,7,8.

2007                Uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe w zakresie obsługi i konserwacji dla:
2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
5. Urządzenia elektrotermiczne;
10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach :2,5.

1989                Młodszy Ratownik Wodny

1989                Szkolenie w zakresie reanimacji


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

2007                „SPOŁEM” PSS „JEDNOŚĆ”  Piekarnia nr 1 w Częstochowie
                        Stanowisko: kierownik zmiany.

2006-2007      Hipermarket TESCO Częstochowa
                        Stanowisko: piekarz.

2005-2006      Piekarstwo Maciej Musiorski w Częstochowie
                        Stanowisko: piekarz – ciastowy – piecowy.

2001-2004      Piekarnia Maria Musiorska w Częstochowie
                        Stanowisko piekarz – ciastowy.

1995- 2001     Zakład Piekarniczo- Cukierniczy Jacak Andrzej we Wrzosowej
                        Stanowisko: zmianowy.

1992-1993      Zakłady Piekarnicze „TiT”s.c. w Kłomnicach
                        Stanowisko: ciastowy.

1989-1992      Zakład Cukierniczy Zygmunt Gawron w Częstochowie
Nauka zawodu: cukiernik.


UMIEJĘTNOŚCI DODATKOWE:

Prawo jazdy kat. A i B
Dobra obsługa komputera, Internetu

CECHY CHARAKTERU:

Odpowiedzialność, lojalność, kreatywność, solidność, wytrwałość, skuteczność, obowiązkowość, pracowitość, efektywność działania


HOBBY:

Pływanie, piłka nożna, kulturystyka, muzyka, Internet, podróże.Sebastian Kręgiel


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zmianami)


Sebastian Kręgiel